საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს ქარელის ხილი 

სათაო ოფისი: თბილისი 
                         ჟ. შარტავას ქუჩა 3. 

საწარმო: 4500, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონი, სამწევრისი

 +995 591 963 350 | +995 599 991 419

info@karelifruits.com 

ექსპორტის მენეჯერი: anna.soselia@karelifruits.com 

კომპანიის ვებ-გვერდი: www.karelifruits.com